Shop navigation

US DOGTAGS

Wat?

Een dog tag is dé informele naam voor de identificatiemarkeringen gedragen door militair personeel, vooral in de Verenigde Staten. In de V.S. worden de naam, het militaire stamnummer, de bloedgroep en de godsdienst gegraveerd op een klein stuk metaal dat aan een metalen ketting rond de hals wordt gedragen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden naast de algemene informatie ook bepaalde medische gegevens opgenomen, zoals de datum van de laatste tetanusvaccinatie van de militair. De markering wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de identificatie van doden en gewonden.

Militairen in actie dienen de dog tag ten aller tijde te dragen. Sommige exemplaten worden bevatten de informatie in tweevoud en worden ontworpen om gemakkelijk in twee stukken te breken.

Dit laat toe de helft van de dog tag van het slachtoffer te verwijderen voor administratieve doeleinden en de andere helft dient ter identificatie van het lichaam dat in oorlogssituaties niet steeds direct kan gerepatrieerd worden.
Geschiedenis

Het gebruik van dog tags gaat terug tot bij het oude Sparta.

Gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865, speldden sommige militairen briefjes met hun naam en huisadres aan de ruggen van hun jassen. Andere militairen schreven hun identificatiegegevens op hun knapzakken of krasten het in de zachte lode steun van hun riemgesp.

De fabrikanten van identificatiekentekens erkenden een markt en begonnen te adverteren in tijdschriften. De vorm van hun spelden verwees naar de tak van het leger en werden gegraveerd met de de naam en eenheid van de militair. De machine-gestempelde markeringen werden ook gemaakt van messing of lood met een gat en hadden (aan één kant) gewoonlijk een adelaar of een schild en dergelijke uitdrukkingen zoals "Oorlog voor de Unie" of "Vrijheid, Unie, en Gelijkheid." De andere kant had de naam van de militair en de eenheid en soms een lijst van slagen waaraan hij had deelgenomen.

Een Newyorker, John Kennedy bood het leger van de VS in 1862 aan om alle militairen van het federaal leger te voorzien van een tag en stuurde hiervoor een ontwer in. Het leger weigerde om dit in te voeren, zinder verklaring.

In de Spaans-Amerikaanse Oorlog, kochten de militairen ruwe gestempelde identificatiemarkeringen.

Het Leger van de V.S. machtigde eerst identificatiemarkeringen in op 20 December 1906, die hoofdzakelijk de Kennedy identificatiemarkering voorschrijft:
"Een aluminium identificatie tag ter grootte van een zilveren halve dollar en van geschikte dikte gestempeld met de naam, de rang ,het batallion ,het regiment ,of de korpsen van de drager, zal door elke ambtenaar en aangeworven mens van het Leger worden gedragen wanneer de gevechtsuitrusting wordt gedragen, de tag wordt onder de kleding aan de hals gedragen. Het wordt voorgeschreven als deel van de uitrusting... "

Op 6 Juli 1916 besliste het leger dat aan alle personen twee tags werden uitgegeven: één voor het lichaam en het andere om naar de persoon voor registratiedoeleinden. In 1918, keurde het Leger het serienummersysteem goed. Van dan af werden de naam en het serienummer opgenomen op dog tag van alle aangeworven mensen. Vanaf 1969 gebruikte het Leger het Social Security number.

In de jaren '50, gedurende de koude oorlog (vrees over mogelijke kernoorlog) kregen alle openbare schoolleerlingen van de Stad van New York een dog tag.

In recente oorlogen, zoals de Oorlog van Vietnam, moesten de Amerikaanse militairen rubberdempers op hun dog tags plaatsen zodat de vijand het geluid, van de tegen elkaarslaande dog tags, niet konden horen.

Zeer recent werd er vanuit het leger een naamswijziging ingevoerd. De dog tags kregen een meer beschaafde naam: "I.D tags". Sommige soldaten vonden de naam "dog tag" eerder beledigend.

GI DOG tags zijn in.

Battle-dress accesoires gaan hand in hand met de hedendaagse mode. Een van de meest trendy en combineerbare accesoires is de "GI DOG TAG".
De invloed van de Militaire kleding op de burgermode was het afgelopen jaren zeer groot.
Ten gevolge van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten, stonden battle-dress uniformen en legeraccesoires dagelijks in de kijker. Ook de idolen hebben sterk bijgedragen aan de popularisering van battle-dress accesoires. Eerder was de camouflagelook opvallend aanwezig, vandaag zijn legeraccesoires in zoals de dog tag. Trend-spotters gingen op pad naar het meest voorkomende trendy accesoire van het afgelopen jaar. De "GI DOG TAG" sprong er uit.


Back to Top